Masterclass 1: Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen
  • 22 januari 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Om een goede start te maken met Value Based Healthcare is het nodig om de zorg te organiseren rond de medische toestand van de patiënt. Dat gebeurt in multidisciplinaire teams, waar alle betrokken zorgprofessionals rond één aandoening praten over het meten en verbeteren van de juiste uitkomsten. 
Binnen de eigen organisatie uit zich dat bijvoorbeeld in een geïntegreerde werkomgeving. Daarbij is het kantoor van de dokter niet het hart van de instelling, maar juist de gedeelde ruimtes waar ook de overige leden van het multidisciplinaire team (zoals fysiotherapeuten, verzorging, logopedist en de psycholoog) komen.

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Hoe u de zorg organiseert rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen
  • Hoe u de stap van het meten van de uitkomsten naar het verbeteren ervan maakt
  • Wat de rol van artsen, verpleegkundigen, management en bestuurders is om VBHC tot een succes te maken

Praktijkcase
Bij het St. Antonius Ziekenhuis is VBHC sinds 2012 het centrale uitgangspunt van de strategie. In hun visie staat: "Wij maken kwaliteit van zorg meetbaar en bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg continu te verbeteren."

Bij de implementatie van Value Based Healthcare in een ziekenhuis begint het werk pas echt op het moment dat uitkomsten en kosten inzichtelijk zijn gemaakt. In deze praktijkcase wordt belicht wat het St. Antonius in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en wat de plannen zijn voor de toekomst. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe maak je de stap van het meten van de uitkomsten naar het verbeteren ervan?
  • Hoe is de organisatie rondom patiëntgroepen in het ziekenhuis vormgegeven?
  • Is het nodig om de organisatiestructuur te veranderen in 'integrated practice units'?

U krijgt tijdens deze masterclass meer inzicht in hoe VBHC grijpt op de planning en controlcyclus van het ziekenhuis. 

Image
Sprekers
paul van der nat

Paul van der nat, senior adviseur Raad van Bestuur in het St. Antonius Ziekenhuis

monique slee-valentijn

Pim Valentijn, raad van bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht