Masterclass 1: Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen
22 januari: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Om te starten met Value Based Healthcare is het nodig eerst de zorg te organiseren rond de medische toestand van de patiënt. Alle betrokken zorgprofessionals praten rond één aandoening over het meten en verbeteren van de juiste uitkomsten. (multidisciplinaire teams)
Binnen de eigen organisatie uit zich dat bijvoorbeeld in een geïntegreerde werkomgeving. Daarbij is niet het kantoortje van de dokters het hart van de instelling maar de shared space waar ook de overige leden van het dedicated team (fysiotherapeut, verzorging, logopedist, psycholoog) binnenkomen.

  • De noodzaak van interdisciplinaire samenwerking, waarbij de medische kant slechts een aandeel is en niet in alle situaties leidend hoeft te zijn. Innovatie van zorgprocessen in een traditionele organisatie en een hiërarchische setting.
  • Multidisciplinaire teams actief, waarin alle betrokken zorgprofessionals rond één aandoening praten over het meten en verbeteren van de juiste en relevante uitkomsten.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft Value-Based Healthcare (VBHC) vanaf 2012 als centraal uitgangspunt in de strategie van het ziekenhuis benoemd. In de visie staat “Wij maken kwaliteit van zorg meetbaar en wij bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg continu te verbeteren.” St. Antonius is mede-initiator van Meetbaar Beter, het Santeon VBHC-programma en meerdere nationale en internationale Value-Based Healthcare initiatieven.

Bij de implementatie van Value-Based Healthcare in een ziekenhuis begint het werk pas echt op het moment dat uitkomsten en kosten inzichtelijk zijn gemaakt. In de praktijkcase wordt belicht wat het St. Antonius heeft gerealiseerd in de afgelopen jaren en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn om VBHC in te bedden in de organisatie. Hoe maak je de stap van meten van uitkomsten naar verbeteren? Hoe is de organisatie rondom patiëntgroepen in het ziekenhuis vormgegeven? Is het nodig om de organisatiestructuur te veranderen richting ‘integrated practice units’? Hoe grijpt VBHC in op de planning & controlcyclus van het ziekenhuis? Wat is de rol van artsen, verpleegkundigen, management en bestuurders om VBHC tot een succes te maken. Deze vragen zullen in de praktijkcase worden belicht.

Skipr VBHC
Spreker

Paul van der Nat is senior adviseur van de Raad van Bestuur in het St. Antonius Ziekenhuis. Binnen het St. Antonius is hij sinds 2012 verantwoordelijk voor de implementatie Value-Based Healthcare. In toenemende mate wordt deze ontwikkeling ondersteund door wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Santeon. Paul is een van de initiators van de stichting Meetbaar Beter en is daar nu actief als manager Ontwikkeling & Implementatie.

Praktijkspreker

Monique Slee-Valentijn, Leider Expertisecentrum revalidatie voor ouderen, Cordaan. Monique (1978) leidt de afdelingen Revalidatie voor ouderen binnen Cordaan waarbij zij betere bruggen bouwt tussen ziekenhuis, nazorg en thuis(zorg). Haar ziekenhuis verleden als internist-ouderengeneeskunde komt hierbij goed van pas. Voor innovatie in de organisatie van zorg gebruikt zij de principes van Value Based Health Care als leidende en inspirerende methodiek.