Masterclass 2: Meet de uitkomsten en de kosten voor iedere patiënt
29 januari: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Hoe beleeft de patiënt de geleverde zorg (proces) en kan hij/zij meebeslissen over de behandeling. Hoe ervaart hij/zij dat?
De kern van kwaliteitsverbetering zit hem in een lerende houding en frequente terugkoppeling van uitkomsten aan de directe zorgprofessionals. Er is veel aandacht voor patiënt gerapporteerde uitkomsten. Dat de patiënt en niet het proces centraal staat.
De uitkomsten van deze onderzoeken worden door verzekeraars gebruikt bij het maken van afspraken met zorgverleners. Om goede afspraken te kunnen maken, is het belangrijk te weten hoe de consument/patiënt de zorg rondom de behandeling heeft ervaren. Om zo betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk ervaringen van consumenten met zorg te verzamelen, worden wetenschappelijk gevalideerde methodes ingezet, zoals de CQI, PREMs en PROMs.

Praktijk:

Meetbaar Beter is een wetenschappelijk gevalideerd programma waarbinnen Value Based Healthcare in de hartzorg wordt geimplementeerd. Patiëntrelevante uitkomstindicatoren voor de meest voorkomende medische condities worden geselecteerd en centra publiceren transparant hun gevalideerde data. Meetbaar Beter vormt een leer- en ontwikkelomgeving waarin best practices gedeeld worden. Innovatieve concepten op het terrein van de ontwikkeling en implementatie van effectieve verbetercycli op basis van uitkomsten, de introductie van bundled payments, integratie van de transmurale zorgketen en het meten van kosten behorend bij de uitkomsten zijn ontwikkeld en/of worden geïmplementeerd. Daarnaast worden concepten ontwikkeld om de informatie over uitkomsten van zorg ook in de spreekkamer te gebruiken om patiënten nog beter te informeren. Dit alles met één doel; waar mogelijk de patiëntwaarde binnen de hartzorg in Nederland nog verder verhogen. In 2014 was Meetbaar Beter de eerste Value Based Healthcare Prize winnaar.

 

De Schön Klinik meet al meerdere jaren hun behandelresultaten en gebruikt deze als basis voor constante verbetering voor hun medische verzorging. Zij zijn gefocust op drie pilaren binnen hun kwaliteitsmanagement: medische uitkomsten, patiënten veiligheid en patiënten tevredenheid. Hun aanpak is om patiënten resultaten te definiëren, te meten en te analyseren. Dit resulteerde in het winnen van de prestigieuze European Inspiration Award 2017, uitgegeven door het Value-Based Healthcare (VBHC) Center Europe.

Skipr VBHC
Spreker

Dennis van Veghel is directeur bestuurder van de recent opgerichte Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR is ontstaan uit een fusie van Meetbaar Beter met NCDR en BHN. Vanaf het eerste moment in 2012 gaf hij leiding aan Meetbaar Beter, een programma wat uitgroeide van 2 naar 20 deelnemende centra. De voormalig fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper werd in 2013 gekozen tot Zorgvisie Zorgmanager Talent van het jaar en zal op korte termijn zijn PhD verkrijgen op basis van onderzoek naar de implementatie van Value Based Healthcare. Daarnaast is Dennis van Veghel manager van de vrijgevestigd cardiologen en thoraxchirurgen in het Catharina Hartcentrum één van de initiatiefnemers van hart.volgers.org.

anne margot reintsema

Anne Margot Reintsema is head of medical management bij Schön Klinik