Masterclass 2: Meet de uitkomsten en de kosten voor iedere patiënt
  • 29 januari 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Hoe beleeft de patiënt de geleverde zorg (het proces) en kan hij meebeslissen over de behandeling? De kern van kwaliteitsverbetering zit in een lerende houding en frequente terugkoppeling van uitkomsten aan de directe zorgprofessionals. 

Op het moment wordt er veel onderzoek gedaan naar patiënt gerapporteerde uitkomsten. Hierbij staat niet het proces maar de patiënt centraal. Deze onderzoeken worden gebruikt door verzekeraars voor het maken van afspraken met zorgverleners.
Om goede afspraken te kunnen maken is het van belang om te weten hoe de patiënt de zorg rondom de behandeling heeft ervaren. Om deze ervaringen zo betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk te verzamelen worden methodes als CQI, PREMs en PROMs ingezet.

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Wat de kern van kwaliteitsverbetering is en welke stappen hiervoor nodig zijn
  • Meer over de succesvolle implementatie van VBHC bij Meetbaar Beter en de Schön Klinik
  • Hoe u met behulp van patiëntrelevante uitkomstindicatoren de uitkomsten en kosten voor iedere patiënt kunt meten

Praktijkcase
Meetbaar Beter is een wetenschappelijk gevalideerd programma waarin VBHC in de hartzorg wordt geïmplementeerd. Er worden patiëntrelevante uitkomstindicatoren voor de meest voorkomende medische condities geselecteerd. Centra publiceren transparant hun gevalideerde data.

Meetbaar Beter vormt een leer- en ontwikkelomgeving waarin best practices worden gedeeld. Dit zijn innovatieve concepten op het terrein van de ontwikkeling en implementatie van effectieve verbetercycli op basis van: uitkomsten, de introductie van bundles payments, integratie van de transmurale zorgketen en het meten van de kosten hiervan. 
Het doel hiervan is: waar mogelijk de patiëntwaarde binnen de hartzorg in Nederland verder verhogen. Hiermee heeft Meetbaar Beter de eerste Value Based Healthcare prijs gewonnen in 2014.

Praktijkcase
De Schön Klinik meet al meerdere jaren hun behandelresultaten. Deze worden gebruikt als basis voor de constante verbetering voor hun medische verzorging. De organisatie is gefocust op drie pilaren binnen hun kwaliteitsmanagement: medische uitkomsten, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid. Dit doen ze door patiëntresultaten te definiëren, meten en te analyseren. Hiermee hebben zij de European Inspiration Award 2017 gewonnen. 

michael porter
Inhoud van de masterclass
dennis van veghel

Dennis van Veghel, directeur bestuurder NHR (fusie van Meetbaar Beter,
NCDR en BHN)

anne margot reintsema

Anne Margot Reintsema, head of medical management bij Schön Klinik