Masterclass 3: Financiering (bundelprijzen)
5 februari: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Om de kosten te drukken bij een gelijke of betere kwaliteit van zorg, heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Value Based Healthcare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten.

Dit begint met het documenteren van de werkelijke klinische en administratieve processen die nodig zijn binnen de gehele zorgcyclus van een patiënt met een bepaalde conditie. (Time-Driven-Activity-Based-Costing, TDABC). Het moet gaan over de totale kosten om deze uitkomsten te leveren over de gehele zorgketen. Het sleutelwoord daarbij is “betaling in bundels” waarbij je een bedrag krijgt voor de gehele keten van zorg die nodig is voor een conditie. Dat dwingt tot praten over de inhoud, in plaats van onderhandelen over aantallen.

 

Skipr VBHC
Praktijkspreker

Ward Bijlsma werkt bij Menzis aan waardegerichte contracten. Ward heeft een achtergond als medisch specialist en heeft gewerkt als oogarts. Vanuit een passie om de organisatie van zorg te verbeteren is hij in 2012 overgestapt naar het zorgmanagement. Na enkele jaren als bedrijfsvoerend manager in een groot topklinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt hij nu bij Menzis om de transitie te maken van inkoop op volume naar inkoop op waarde. De waardegerichte inkoopcontracten heup- en knie-arthrose zijn daar een voorbeeld van.

Patrick Jeurissen studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en promoveerde in 2010 op een vergelijkend en longitudinaal onderzoek tussen vier westerse landen naar winst in de ziekenhuiszorg.
Hij heeft meer dan vijftig (inter)nationale publicaties op zijn naam, is een veelgevraagd spreker en adviseerde verschillende regeringen en internationale organisaties, zoals de WHO en de EU over hervormingen om zorg beter betaalbaar te krijgen. Voorts is hij wetenschappelijk adviseur van het ministerie van VWS.