Masterclass 3: Financiering (bundelprijzen)
  • 5 februari 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Om de kosten te drukken bij een gelijke of betere kwaliteit van zorg heb je inzicht nodig in:

  • Wat de zorg daadwerkelijk oplevert voor patiënten
  • Welke kosten hiervoor worden gemaakt

Value Based Healthcare helpt dit te realiseren en vormt een goede basis voor een andere manier van financieren. Deze is meer gericht op zorgkwaliteit en de waarde voor patiënten.

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Welke andere manier van financieren VBHC met zich meebrengt
  • Hoe de totale kosten om bepaalde uitkomsten te leveren over de gehele keten te berekenen zijn
  • Hoe u meer inzicht krijgt in wat de zorg daadwerkelijk oplevert voor patiënten en welke kosten hiervoor worden gemaakt

Een andere manier van financieren begint met het documenteren van de werkelijke klinische en administratieve kosten die nodig zijn binnen de zorgcyclus. Dit heet Time-Driven-Activity-Based-Costing, oftewel TDABC.
TDABC moet gaat over de totale kosten om deze uitkomsten te leveren over de gehele zorgketen. Het sleutelwoord hierbij is 'betaling in bundels'. Hierbij krijg je een bedrag voor de gehele keten van zorg die nodig is voor een bepaalde conditie van de patiënt. Dit dwingt tot praten over de inhoud, in plaats van onderhandelen over aantallen. 

michael porter
Masterclass 3: Financiering (bundelprijzen)
Patrick jeurissen

Patrick Jeurissen, wetenschappelijk adviseur ministerie van VWS

Ward Bijlsma

Ward Bijlsma, manager zorg bij Menzis