Masterclass 3: Financiering (bundelprijzen)
4 juni: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Om de kosten te drukken bij een gelijke of betere kwaliteit van zorg, heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Value Based Healthcare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten.

Dit begint met het documenteren van de werkelijke klinische en administratieve processen die nodig zijn binnen de gehele zorgcyclus van een patiënt met een bepaalde conditie. (Time-Driven-Activity-Based-Costing, TDABC). Het moet gaan over de totale kosten om deze uitkomsten te leveren over de gehele zorgketen. Het sleutelwoord daarbij is “betaling in bundels” waarbij je een bedrag krijgt voor de gehele keten van zorg die nodig is voor een conditie. Dat dwingt tot praten over de inhoud, in plaats van onderhandelen over aantallen.

 

Skipr VBHC
Praktijkspreker

Joris van Eijck, Directeur Zorg bij zorgverzekeraar Menzis. Joris heeft Natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht gestudeerd en zijn MBA behaald aan INSEAD. Na zijn studie heeft Joris van 2001 tot en met 2008 voor The Boston Consulting Group gewerkt. De focus lag in opdrachten op operationele resultaatverbetering, strategie, organisatie ontwerp en marketing & sales, in internationale omgeving en verschillende industrieën. Van 2008 tot en met 2014 was Joris werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Daar was hij onder andere Directeur bedrijfsvoering van de divisies Vrouw-Kind, het Hartcentrum en de Divisie Klinische Methoden & Public Health. Vanaf 2012 was hij lid van de raad van bestuur a.i. (in de rol van CFO en COO). In deze hoedanigheid was Joris onder andere verantwoordelijk voor portefeuille bedrijfsvoering met directe aansturing van de dienstverlenende directoraten (o.a. ICT, Facilitaire services, Inkoop, Administratie) en had hij een actieve rol in de allianties met VUmc en OLVG.

Job Kievit is chirurg en hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het Leids Universitair Medisch Centrum. Voorafgaand aan zijn KvZ-hoogleraarschap, in het kader waarvan hij in 2013 zijn tweede oratie hield, was hij 16 jaar hoogleraar Medische Besliskunde aan dezelfde universiteit. Als hoogleraar is hij hoofd van het LUMC-Kwaliteit van Zorg-Instituut, van waaruit initiatieven op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg LUMC-breed worden ondersteund en (mede) gecoördineerd. Als chirurg was hij sectiehoofd van de endocriene en hoofd/hals-chirurgie, een sectie die veel topreferente verwijzingen ontvang uit het hele land. Na zijn pensioen in juni 2015 is zijn LUMC-aanstelling voor en periode van twee jaar in deeltijd verlengd, primair voor het (helpen) toetsen en verbeteren van kwaliteit van zorg in LUMC- en NFU-verband