Masterclass 3: Financiering (bundelprijzen)
4 juni: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Om de kosten te drukken bij een gelijke of betere kwaliteit van zorg, heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Value Based Healthcare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten.

Dit begint met het documenteren van de werkelijke klinische en administratieve processen die nodig zijn binnen de gehele zorgcyclus van een patiënt met een bepaalde conditie. (Time-Driven-Activity-Based-Costing, TDABC). Het moet gaan over de totale kosten om deze uitkomsten te leveren over de gehele zorgketen. Het sleutelwoord daarbij is “betaling in bundels” waarbij je een bedrag krijgt voor de gehele keten van zorg die nodig is voor een conditie. Dat dwingt tot praten over de inhoud, in plaats van onderhandelen over aantallen.

Skipr VBHC
Praktijkspreker

Ward Bijlsma werkt bij Menzis aan waardegerichte contracten. Ward heeft een achtergond als medisch specialist en heeft gewerkt als oogarts. Vanuit een passie om de organisatie van zorg te verbeteren is hij in 2012 overgestapt naar het zorgmanagement. Na enkele jaren als bedrijfsvoerend manager in een groot topklinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt hij nu bij Menzis om de transitie te maken van inkoop op volume naar inkoop op waarde. De waardegerichte inkoopcontracten heup- en knie-arthrose zijn daar een voorbeeld van.

Job Kievit is chirurg en hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het Leids Universitair Medisch Centrum. Voorafgaand aan zijn KvZ-hoogleraarschap, in het kader waarvan hij in 2013 zijn tweede oratie hield, was hij 16 jaar hoogleraar Medische Besliskunde aan dezelfde universiteit. Als hoogleraar is hij hoofd van het LUMC-Kwaliteit van Zorg-Instituut, van waaruit initiatieven op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg LUMC-breed worden ondersteund en (mede) gecoördineerd. Als chirurg was hij sectiehoofd van de endocriene en hoofd/hals-chirurgie, een sectie die veel topreferente verwijzingen ontvang uit het hele land. Na zijn pensioen in juni 2015 is zijn LUMC-aanstelling voor en periode van twee jaar in deeltijd verlengd, primair voor het (helpen) toetsen en verbeteren van kwaliteit van zorg in LUMC- en NFU-verband