Masterclass 5: Geografische expansie van best practices
18 juni: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Transparant zijn over uitkomsten van zorg fungeert als vertrekpunt voor verdere verbetering van de zorg. Door binnen en zelfs buiten de regio resultaten te publiceren en te delen kan per aandoening inzichtelijk gemaakt worden en vormen de basis van hoe gewerkt wordt aan verdere verbetering van kwaliteit en kostenreductie. verminderen versnippering en geografische “gaten” in de diensten.

Praktijkcase

Diabeter, een Nederlandse kliniek die gespecialiseerd in de behandeling van type 1 diabetes bij kinderen en jong-volwassenen, heeft de Value-Based Healthcare Prize 2017 gewonnen. Diabeter ontving de VBHC Prize 2017 vanwege de hoge betrokkenheid van haar patiënten, de goede klinische uitkomsten en de hoge score in alle zes aspecten van Professor Porter’s Value Agenda. Daarnaast benut de kliniek haar internationale contacten om zowel haar model naar andere landen te brengen alsook kennis te vergaren, hetgeen hoog werd gewaardeerd door de jury.

Skipr VBHC

Praktijksprekers

Maarten Koomans is een pionier op het gebied van Value-based Healthcare. Vanaf de eerste pilot van de seminars van Prof. Michael Porter op Harvard Business School in 2010, heeft hij NL zorgbestuurders en artsen daarmee naar toegenomen. Hij heeft de methode ontwikkeld om VBHC ook écht te implementeren. Hij stond mede aan de wieg van programma’s als Meetbaar Beter en Zorg voor Uitkomst (Santeon). Hij heeft ervaring met waarde- en patiënt-gericht denken en werkt in NL, Duitsland, USA en India. Maarten onderneemt opdrachten en experimenten met ziekenhuizen, specialisten, zorgverzekeraars en farmaceuten. Maarten doet onderzoek (PhD) naar leiderschap en VBHC bij IBMG aan de Erasmus Universiteit.

Dr. Dick Mul is kinderarts-endocrinoloog bij Diabeter in Rotterdam. Hij is werkzaam in de dagelijkse patiëntenzorg binnen een Integrated Practice Unit voor kinderen en jongvolwassen met diabetes type 1. Daarnaast -in een research setting- betrokken bij de evaluatie van zorguitkomsten van Diabeter. Hij is tevens mede-initiatiefnemer van de landelijke registratie diabetes type 1.