Masterclass 5: Geografische expansie van best practices
19 maart: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Transparant zijn over uitkomsten van zorg fungeert als vertrekpunt voor verdere verbetering van de zorg. Door binnen en zelfs buiten de regio resultaten te publiceren en te delen kan per aandoening inzichtelijk gemaakt worden en vormen de basis van hoe gewerkt wordt aan verdere verbetering van kwaliteit en kostenreductie. verminderen versnippering en geografische “gaten” in de diensten.

Skipr VBHC