Masterclass 6: Ondersteunende technologie
  • 12 maart 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

"Laat Nederland het eerste land zijn dat over de volle breedte van de zorg uitkomstmaten invoert", aldus Michael Porter, grondlegger van de VBHC-methodiek.
"Ik zie geen reden waarom Nederland binnen afzienbare tijd niet het leidende VBHC-systeem in de wereld kan zijn. Maar om zover te komen, is er nog veel werk te verzetten op het gebied van IT. Er moeten betere standaarden voor informatie-uitwisseling komen. Daarnaast is de discussie over privacy volledig vastgelopen."

Tijdens deze masterclass leert u:

Tijdens deze masterclass gaan verschillende sprekers in op de rol van ICT binnen de implementatie van VBHC. Wat wat is de rol van technologie om dit alles mogelijk te maken? En hoe zorgt u voor de juiste infrastructuur?

Image
Tijdens deze masterclass leert u:
Lies van Gennip

Lies van Gennip, directeur Nictiz

Hyleco Nauta, director E-health Innovation bij UMC Utrecht

Jan van der Eijk, innovation and business development bij Value2Health