Masterclass 6: Ondersteunende technologie &
Masterclass 7: Cultuuromslag: hoe geef je prioriteit aan VBHC?
25 juni: 11.30 – 19.30 uur

Masterclass 6 en 7 vinden beide plaats op 25 juni. Het programma van 25 juni ziet er als volgt uit:

11.30 uur ontvangst en lunch
12.30 uur aanvang masterclass 6
14.00 uur pauze
14.15 uur vervolg masterclass 6
15.45 uur pauze
16.00 uur aanvang masterclass 7
17.30 uur pauze
18.00 uur vervolg masterclass 7
19.30 uur einde en borrel

Inhoud Masterclass 6

“Laat Nederland het eerste land zijn dat over de volle breedte van de zorg uitkomstmaten invoert”, aldus de grondlegger van de VBHC-methodiek Michael Porter. “Ik zie geen reden waarom Nederland niet binnen afzienbare tijd het leidende value based health care-systeem in de wereld kan zijn. Maar om zo ver te komen, heeft Nederland nog veel werk te verzetten op het gebied van IT. Er moeten betere standaarden voor informatie-uitwisseling komen. Daarnaast is de discussie over privacy volledig vastgelopen.”

Vragen die tijdens dit college aan de orde komen zijn:
•    Wat is de rol van ICT om dit  alles mogelijk te maken?
•    Wat is de rol van standaardisering van gegevens om uitwisseling en vergelijking mogelijk te maken?
•    Hoe krijgt u de financiering van zorgverzekeraars echt op kwaliteit en VBHC?
•    Hoe zorgt u voor de juiste infrastructuur?

Praktijkspreker:
Lies van Gennip, Hyleco Nauta, Jan van der Eijk

Inhoud Masterclass 7

VBHC levert informatie op waarmee zorgaanbieders hun eigen prestaties kunnen vergelijken met andere. Dat lukt alleen als medisch specialisten erop kunnen vertrouwen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de kwaliteitsdata. De interne kwaliteitsinformatie is primair bedoeld voor verbeteren, niet om te oordelen. Artsen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze er niet op worden afgerekend. Het draait om samenwerken, niet om concurreren.
•    Is de (medische)  professional klaar om VBHC te omarmen?
•    Hoe geeft u het prioriteit?
•    Betekent deze manier van werken andere samenstelling van je teams in competenties?

Stef Groenewoud gaat in deze masterclass in op Value Based Competition in Health Care dat  gebaseerd is op twee pijlers:

  1. Competitie als verdelings- en sturingsmechanisme
  2. Economische opvatting van ‘waarde’, namelijk uitkomsten gedeeld door kosten.

Op beide pijlers is vanuit de medische ethiek  wel het één en ander aan te merken. Is competitie wel het meest geëigende concept voor de zorg? En zouden we niet beter af zijn met een ruimer waardebegrip?

Spreker:
Stef Groenewoud

Skipr VBHC
Praktijksprekers

Lies van Gennip, directeur NictiZ, heeft ruim veertien jaar ervaring als bestuurder. Voor haar benoeming als directeur bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Daarvoor werkte zij bij de divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Hyleco Nauta, Hyleco Nauta is director e-Health Innovation bij het UMC Utrecht. Het innovatie programma versterkt het zelfmanagement van patiënten en biedt zorg nog meer op het moment dat het werkelijk nodig of gewenst is (een “zorgcontinuüm”). Hiervoor worden eHealth technieken ingezet. Onderdeel van het programma is ook gebruik te maken van data analyses in de zorg, als instrument voor behandelingen die nog meer op de individuele patiënt zijn toegespitst.
Als eindverantwoordelijke voor IT gedurende 9 jaar, heeft hij samen met zijn team de digitale transformatie van het UMC Utrecht gerealiseerd voor de zorg, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de bedrijfsvoering. Hiervoor heeft hij meer dan twintig jaar in de commerciële sector gewerkt, onder meer als adviseur van grote organisaties en directielid van een start up.

Sprekers

Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ Healthcare, verbonden aan het Radboud UMC.
Als gezondheidswetenschapper promoveerde hij op een onderzoek naar keuzeprocessen van patiënten met knie-artrose, alzheimer of chronische depressie en de rol van keuzeondersteunende kwaliteitsinformatie daarin. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar (regionale) verschillen in kwaliteit, kosten en zorggebruik, waarmee hij een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de toegevoegde waarde (value) in de gezondheidszorg. Als ethicus houdt Stef zich vooral bezig met “Health System Ethics”; het deel van de medische ethiek dat reflecteert op de rechtvaardigheid van zorgstelsels, de morele verdedigbaarheid van financiële prikkels, bezuinigings- en andere maatregelen in de gezondheidszorg.

Jan van der Eijk, Innovation and business development, Value2Health