Masterclass 6: Ondersteunende technologie
12 maart: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

“Laat Nederland het eerste land zijn dat over de volle breedte van de zorg uitkomstmaten invoert”, aldus de grondlegger van de VBHC-methodiek Michael Porter. “Ik zie geen reden waarom Nederland niet binnen afzienbare tijd het leidende value based health care-systeem in de wereld kan zijn. Maar om zo ver te komen, heeft Nederland nog veel werk te verzetten op het gebied van IT. Er moeten betere standaarden voor informatie-uitwisseling komen. Daarnaast is de discussie over privacy volledig vastgelopen.”

Vragen die tijdens dit college aan de orde komen zijn:
•    Wat is de rol van ICT om dit  alles mogelijk te maken?
•    Wat is de rol van standaardisering van gegevens om uitwisseling en vergelijking mogelijk te maken?
•    Hoe krijgt u de financiering van zorgverzekeraars echt op kwaliteit en VBHC?
•    Hoe zorgt u voor de juiste infrastructuur?

Skipr VBHC
Praktijksprekers

Lies van Gennip, directeur NictiZ, heeft ruim veertien jaar ervaring als bestuurder. Voor haar benoeming als directeur bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Daarvoor werkte zij bij de divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Hyleco Nauta, Hyleco Nauta is director e-Health Innovation bij het UMC Utrecht. Het innovatie programma versterkt het zelfmanagement van patiënten en biedt zorg nog meer op het moment dat het werkelijk nodig of gewenst is (een “zorgcontinuüm”). Hiervoor worden eHealth technieken ingezet. Onderdeel van het programma is ook gebruik te maken van data analyses in de zorg, als instrument voor behandelingen die nog meer op de individuele patiënt zijn toegespitst.
Als eindverantwoordelijke voor IT gedurende 9 jaar, heeft hij samen met zijn team de digitale transformatie van het UMC Utrecht gerealiseerd voor de zorg, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de bedrijfsvoering. Hiervoor heeft hij meer dan twintig jaar in de commerciële sector gewerkt, onder meer als adviseur van grote organisaties en directielid van een start up.

Sprekers

Jan van der Eijk, Innovation and business development, Value2Health