Programma

Dag 1: woensdag 25 september 2019
08:30 - 21:30 uur
Woudschoten, Zeist


08:30 uur
Ontvangst en opening

Module 1: de theorie rondom Value Based Healthcare

09:30 uur
1. VBHC, de vertaling van theorie naar Nederlandse praktijk
 • een praktische introductie op de theorie van Value Based Healthcare
 • uitleg over het model van professor Porter
 • voorbeelden vanuit Santeon en het St. Antonius Ziekenhuis

door Paul van der Nat, senior adviseur van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis en ervaringsdeskundige op het gebied van implementatie van VBHC. 


11:00 uur
2. Een bredere kijk op waardegedreven zorg
 • hoe gaan we om met value based healthcare en multimorbiditeit? 
 • wat zijn de verschillen tussen VBHC en Triple Aim?
 • hoe kunt u waardegedreven zorg en een succesvol zorgnetwerk organiseren?
3. Hoe vertalen we lessen uit het buitenland naar Nederland?
 • wat kunnen we leren van best practices uit het buitenland?
 • wat zijn de succesfactoren en hoe hebben zij VBHC georganiseerd? 
 • welke stappen zijn er de komende jaren nodig om VBHC in Nederland te borgen?

door Pim Valentijn, Lid Raad van Bestuur Essenburg en senior onderzoeker


12:00 uur
Uitwerking case

Gedurende het programma van deze course past u het geleerde direct toe in een case. Dit is module 3, oftewel de praktische toepassing van Value Based Healthcare. 


12:30 uur
Lunchpauze

Module 2: Concrete praktijkvoorbeelden bij de elementen uit het model van Porter

13:30 uur
Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen
 • hoe hebben anderen de zorg rondom de patient journey in plaats van aandoeningen georganiseerd?
 • welke patiëntgroepen kunnen worden gevormd?
 • welke gevolgen heeft dit voor de denkwijze en organisatie van uw zorginstelling?

Aansluitend op deze lezing krijgt u de gelegenheid om de case verder uit te werken. 


15:30 uur
Meet de uitkomsten en kosten voor iedere patiënt
 • Hoe brengt Bergman Clinics de kwaliteit van zorg en de kosten per patiënt in kaart? Vragen als ‘Wie wil ik bedienen, welke waarde wil ik bieden tegen welke kosten?’ staan hierbij centraal.
 • Hoe kunnen zorguitkomsten het beste worden ingezet om zo goed mogelijke zorg te leveren die past bij wat de klant echt wil?
 • Zonder schaal geen impact. Hoe schaalt u op als u de juiste keuzes heeft gemaakt?

door Christiaan Boer, commercial director van Bergman Clinics

Aansluitend op deze lezing krijgt u de gelegenheid om de case verder uit te werken. 


17:30 uur
Opfrissen, inchecken en diner

20:00 uur
Organiseer zorg over de schotten heen
 • Wat is de rol van zorgproces integratie in het VBHC-geheel, zowel binnen- als buiten uw eigen zorginstelling (ketenzorg)?
 • Hoe heeft Reumazorg Zuidwest Nederland de volledige zorg rondom de patiënt georganiseerd? De hele inrichting van zowel de gebouwen als zorgprocessen is opgebouwd rondom de patiënt?
 • Hoe implementeerde Reumazorg Zuidwest Nederland de principes van VBHC in de zorgketen?

door Josien Veris, reumatoloog en bestuurder Reumazorg Zuid-West Nederland

Aansluitend op deze lezing krijgt u de gelegenheid om de case verder uit te werken. 


21:30 uur
Einde programma dag 1 en overnachting