Image
Sprekers

Tijdens de course Value Based Healthcare leert u van de best beoordeelde sprekers.Paul van der Nat is senior adviseur van de Raad van Bestuur in het St. Antonius Ziekenhuis. Binnen het St. Antonius is hij sinds 2012 verantwoordelijk voor de implementatie Value-Based Healthcare. In toenemende mate wordt deze ontwikkeling ondersteund door wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Santeon. Paul is een van de initiators van de stichting Meetbaar Beter en is daar nu actief als manager Ontwikkeling & Implementatie.


Dr. Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.


Piet de Bekker (1972) heeft 20 jaar ervaring als adviseur aan de zorg. Hij is partner en mede-oprichter van Zorgvuldig Advies, bestuurslid bij de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) en Stichting BultersMekke, en is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Piet werkte ruim tien jaar bij het Ministerie van VWS, sindsdien adviseert hij zorgorganisaties, bedrijven en patiëntenorganisaties over veranderingen in het zorgstelsel en hoe ze om kunnen gaan met de strategische of tactische gevolgen daarvan. Hij heeft een passie voor gezondheid en nieuwe innovatieve verbeteringen om tot meer gezondheid te komen. De Nederlandse zorg is prachtig, maar complex, en het vergt kennis om op een juiste manier door de diverse stelsels te laveren.


Lies van Gennip, directeur NictiZ, heeft ruim veertien jaar ervaring als bestuurder. Voor haar benoeming als directeur bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Daarvoor werkte zij bij de divisie Preventie en Gezondheid van TNO.


Egge van der Poel is o.a. clinical data scientist bij het Erasmus MC.


Koen Jansen is principal consultant bij Vintura, consultancybureau in de zorg en life sciences.

Als ervaren adviseur zet hij zich in voor het duurzaam verbeteren van de zorg. Met het oog op de grote veranderingen die we tegemoet zien in de zorg, ziet Koen in de principes van Value-based Healthcare een waardevol hulpmiddel om de noodzakelijke transformatie stap voor stap door te gaan.

Zijn kracht is het combineren van oog voor detail met aandacht voor de mensen die de verandering moeten doorzetten. Koen is dan ook vooral actief in het opzetten van regionale samenwerking, ontwikkelen van uitkomstgebaseerde, transmurale zorgpaden en centrumvorming binnen ziekenhuizen.


Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ Healthcare, verbonden aan het Radboud UMC. Als gezondheidswetenschapper promoveerde hij op een onderzoek naar keuzeprocessen van patiënten met knie-artrose, alzheimer of chronische depressie en de rol van keuzeondersteunende kwaliteitsinformatie daarin. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar (regionale) verschillen in kwaliteit, kosten en zorggebruik, waarmee hij een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de toegevoegde waarde (value) in de gezondheidszorg. Als ethicus houdt Stef zich vooral bezig met “Health System Ethics”; het deel van de medische ethiek dat reflecteert op de rechtvaardigheid van zorgstelsels, de morele verdedigbaarheid van financiële prikkels, bezuinigings- en andere maatregelen in de gezondheidszorg.


Wilja Strating studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de UvA en Geneeskunde aan de RUG. Hierna volgde zij de opleiding tot traumachirurg. Vanaf 2015 was zij werkzaam bij het Renier de Graaf Gasthuis als traumachirurg. In juni 2018 is zij werkzaam als teammanager van de adviserende geneeskundigen en beleid medewerkers in het domein medisch specialistische zorg. Sinds april 2019 vervult ze ook de rol van manager Waardegerichte zorg bij Menzis.


Meer informatie volgt.


Meer informatie volgt.