Image

Sprekers

Tijdens de masterclassreeks leert u van experts op het gebied van Value Based Healthcare. U ontmoet de volgende sprekers:


Masterclass 1


Paul van der Nat is senior adviseur van de Raad van Bestuur in het St. Antonius Ziekenhuis. Binnen het St. Antonius is hij sinds 2012 verantwoordelijk voor de implementatie Value-Based Healthcare. In toenemende mate wordt deze ontwikkeling ondersteund door wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Santeon. Paul is een van de initiators van de stichting Meetbaar Beter en is daar nu actief als manager Ontwikkeling & Implementatie.

Masterclass 1


Dr. Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Masterclass 2


Dennis van Veghel is directeur bestuurder van de recent opgerichte Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR is ontstaan uit een fusie van Meetbaar Beter met NCDR en BHN. Vanaf het eerste moment in 2012 gaf hij leiding aan Meetbaar Beter, een programma wat uitgroeide van 2 naar 20 deelnemende centra. De voormalig fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper werd in 2013 gekozen tot Zorgvisie Zorgmanager Talent van het jaar en zal op korte termijn zijn PhD verkrijgen op basis van onderzoek naar de implementatie van Value Based Healthcare. Daarnaast is Dennis van Veghel manager van de vrijgevestigd cardiologen en thoraxchirurgen in het Catharina Hartcentrum één van de initiatiefnemers van hart.volgers.org.

Masterclass 2


Anne Margot Reintsema is Head of medical management bij Schön Klinik. 

Masterclass 3


Ward Bijlsma werkt bij Menzis aan waardegerichte contracten. Ward heeft een achtergond als medisch specialist en heeft gewerkt als oogarts. Vanuit een passie om de organisatie van zorg te verbeteren is hij in 2012 overgestapt naar het zorgmanagement. Na enkele jaren als bedrijfsvoerend manager in een groot topklinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt hij nu bij Menzis om de transitie te maken van inkoop op volume naar inkoop op waarde. De waardegerichte inkoopcontracten heup- en knie-arthrose zijn daar een voorbeeld van.

Masterclass 3


Patrick Jeurissen doet onderzoek naar de relatie tussen kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg, met als doel: betaalbare zorg voor burgers. Zo onderzoekt hij hoe overheden en zorginkopers de zorg het best kunnen financieren; hoe in vergoeding van de behandelingen meer rekening te houden is met zorgkwaliteit; hoe zorg voor de ‘duurste’ patiënt – zo’n 1 procent van het totaal – kwalitatief beter maar ook goedkoper kan en hoe procesinnovaties, zoals bijvoorbeeld Parkinsonnet kunnen bijdragen aan een betere betaalbaarheid van zorg. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en promoveerde in 2010 op een vergelijkend en longitudinaal onderzoek tussen vier westerse landen naar winst in de ziekenhuiszorg. Hij heeft meer dan vijftig (inter)nationale publicaties op zijn naam, is een veelgevraagd spreker en adviseerde verschillende regeringen en internationale organisaties, zoals de WHO en de EU over hervormingen om zorg beter betaalbaar te krijgen. Voorts is hij wetenschappelijk adviseur van het ministerie van VWS.

Masterclass 4


Josien Veris is reumatoloog en bestuurder van Reumazorg Zuid West Nederland. Zij studeerde geneeskunde in Antwerpen en heeft de specialisatie tot reumatoloog in Arnhem en Nijmegen gevolgd. Vanaf juli 2011 tot de oprichting van Reumazorg Zuid West Nederland in 2015 was zij werkzaam als reumatoloog in het ADRZ. Zij heeft aan de basis gestaan van Reumazorg Zuid West Nederland, waarbij haar ambitie om de patiënt centraal te zetten en integrale zorg wordt verleend gestalte krijgt. Daarnaast is zij sinds 2015 vice-voorzitter van Nederlandse Vereniging van Reumatologie. Sinds 2017 is ze ook bestuurder bij Stichting Eerstelijns Samenwerking Gezond en Leven en Zelfstandige Klinieken Nederland. Verder is ze lid van de raad van toezicht van de Provinciale Kraamzorg/ Lunavi. 

Masterclass 4


Paul Cremers werkt momenteel als projectleider voor het Nederlands Hart Netwerk (NHN). Het doel van het NHN is om de hoogste waarde voor patiënten met een hartaandoening te creëren binnen de gehele zorgketen, waarbij de patiënt relevante uitkomsten continue worden verbeterd en de kosten van de gezondheidszorg gereduceerd. Vandaar dat Value Based Health Care (VBHC) de primaire methodiek is die binnen het NHN wordt toegepast. Door de innovatieve kijk op de organisatie van de  gezondheidszorg heeft het NHN in 2018 de VBHC prize gewonnen.

Paul is opgeleid tot fysiotherapeut en epidemioloog. Daarnaast heeft hij een opleiding voor gezondheidsmanagement afgerond. In 2015 is Paul gepromoveerd in de gezondheidsbevordering waarbij het proefschrift was gericht op de ontwikkeling, adoptie en implementatie van eHealth interventies. Na het afronden van zijn proefschrift heeft Paul zich gericht op de ontwikkeling en implementatie van projecten om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

Masterclass 5


Dr. Dick Mul is kinderarts-endocrinoloog bij Diabeter in Rotterdam. Hij is werkzaam in de dagelijkse patiëntenzorg binnen een Integrated Practice Unit voor kinderen en jongvolwassen met diabetes type 1. Daarnaast -in een research setting- betrokken bij de evaluatie van zorguitkomsten van Diabeter. Hij is tevens mede-initiatiefnemer van de landelijke registratie diabetes type 1.

Pim Valentijn

Masterclass 5


Dr. Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Masterclass 6


Lies van Gennip, directeur NictiZ, heeft ruim veertien jaar ervaring als bestuurder. Voor haar benoeming als directeur bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Daarvoor werkte zij bij de divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Masterclass 6


Hyleco Nauta is director e-Health Innovation bij het UMC Utrecht. Het innovatie programma versterkt het zelfmanagement van patiënten en biedt zorg nog meer op het moment dat het werkelijk nodig of gewenst is (een “zorgcontinuüm”). Hiervoor worden eHealth technieken ingezet. Onderdeel van het programma is ook gebruik te maken van data analyses in de zorg, als instrument voor behandelingen die nog meer op de individuele patiënt zijn toegespitst. Als eindverantwoordelijke voor IT gedurende 9 jaar, heeft hij samen met zijn team de digitale transformatie van het UMC Utrecht gerealiseerd voor de zorg, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de bedrijfsvoering. Hiervoor heeft hij meer dan twintig jaar in de commerciële sector gewerkt, onder meer als adviseur van grote organisaties en directielid van een start up. 

Masterclass 6


Jan van der Eijk, Innovation and business development, Value2Health

Masterclass 7


Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ Healthcare, verbonden aan het Radboud UMC. Als gezondheidswetenschapper promoveerde hij op een onderzoek naar keuzeprocessen van patiënten met knie-artrose, alzheimer of chronische depressie en de rol van keuzeondersteunende kwaliteitsinformatie daarin. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar (regionale) verschillen in kwaliteit, kosten en zorggebruik, waarmee hij een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de toegevoegde waarde (value) in de gezondheidszorg. Als ethicus houdt Stef zich vooral bezig met “Health System Ethics”; het deel van de medische ethiek dat reflecteert op de rechtvaardigheid van zorgstelsels, de morele verdedigbaarheid van financiële prikkels, bezuinigings- en andere maatregelen in de gezondheidszorg.

Koen Jansen

Masterclass 7


Koen Jansen is principal consultant bij Vintura, consultancybureau in de zorg en life sciences.

Als ervaren adviseur zet hij zich in voor het duurzaam verbeteren van de zorg. Met het oog op de grote veranderingen die we tegemoet zien in de zorg, ziet Koen in de principes van Value-based Healthcare een waardevol hulpmiddel om de noodzakelijke transformatie stap voor stap door te gaan.

Zijn kracht is het combineren van oog voor detail met aandacht voor de mensen die de verandering moeten doorzetten. Koen is dan ook vooral actief in het opzetten van regionale samenwerking, ontwikkelen van uitkomstgebaseerde, transmurale zorgpaden en centrumvorming binnen ziekenhuizen.

Masterclass 7


Noël van Oijen is partner bij Vintura, consultancybureau in de zorg en life sciences, en heeft jarenlange consultancy ervaring in de zorg. Noël maakt zich sterk voor het versnellen van de implementatie van VBHC in de zorg en schreef onlangs de paper ‘bundled effort om bundled payments te implementeren’. Noël heeft een no-nonsens aanpak en gelooft in “samen bouwen we de beste oplossingen.”  Hij is van mening dat de versnelling van VBHC samenhangt met een mindsetverandering: “Zorg dat je voorbereid bent op tegenvallers; dingen gaan fout, ga daar maar vanuit. Faal, verbeter en ga weer verder. Probeer niet alles dicht te timmeren, laat ruimte voor nieuwe inzichten.”