Image

SPREKERS

Lies van Gennip

Lies van Gennip, directeur NictiZ, heeft ruim veertien jaar ervaring als bestuurder. Voor haar benoeming als directeur bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Daarvoor werkte zij bij de divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Dennis van Veghel

Dennis van Veghel (42) is directeur bestuurder van de recent opgerichte Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR is ontstaan uit een fusie van Meetbaar Beter met NCDR en BHN. Vanaf het eerste moment in 2012 gaf hij leiding aan Meetbaar Beter, een programma wat uitgroeide van 2 naar 20 deelnemende centra. De voormalig fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper werd in 2013 gekozen tot Zorgvisie Zorgmanager Talent van het jaar en zal op korte termijn zijn PhD verkrijgen op basis van onderzoek naar de implementatie van Value Based Healthcare. Daarnaast is Dennis van Veghel manager van de vrijgevestigd cardiologen en thoraxchirurgen in het Catharina Hartcentrum één van de initiatiefnemers van hart.volgers.org.

Josien Veris

Josien Veris is reumatoloog en bestuurder van Reumazorg Zuid West Nederland. Zij studeerde geneeskunde in Antwerpen en heeft de specialisatie tot reumatoloog in Arnhem en Nijmegen gevolgd. Vanaf juli 2011 tot de oprichting van Reumazorg Zuid West Nederland in 2015 was zij werkzaam als reumatoloog in het ADRZ. Zij heeft aan de basis gestaan van Reumazorg Zuid West Nederland, waarbij haar ambitie om de patiënt centraal te zetten en integrale zorg wordt verleend gestalte krijgt. Daarnaast is zij sinds 2015 vice-voorzitter van Nederlandse Vereniging van Reumatologie. Sinds 2017 is ze ook bestuurder bij Stichting Eerstelijns Samenwerking Gezond en Leven en Zelfstandige Klinieken Nederland. Verder is ze lid van de raad van toezicht van de Provinciale Kraamzorg/ Lunavi. 

Monique Slee-Valentijn

Monique Slee-Valentijn, Leider Expertisecentrum revalidatie voor ouderen, Cordaan. Monique (1978) leidt de afdelingen Revalidatie voor ouderen binnen Cordaan waarbij zij betere bruggen bouwt tussen ziekenhuis, nazorg en thuis(zorg). Haar ziekenhuis verleden als internist-ouderengeneeskunde komt hierbij goed van pas. Voor innovatie in de organisatie van zorg gebruikt zij de principes van Value Based Health Care als leidende en inspirerende methodiek.

Job Kievit

Job Kievit is chirurg en hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het Leids Universitair Medisch Centrum. Voorafgaand aan zijn KvZ-hoogleraarschap, in het kader waarvan hij in 2013 zijn tweede oratie hield, was hij 16 jaar hoogleraar Medische Besliskunde aan dezelfde universiteit. Als hoogleraar is hij hoofd van het LUMC-Kwaliteit van Zorg-Instituut, van waaruit initiatieven op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg LUMC-breed worden ondersteund en (mede) gecoördineerd. Als chirurg was hij sectiehoofd van de endocriene en hoofd/hals-chirurgie, een sectie die veel topreferente verwijzingen ontvang uit het hele land. Na zijn pensioen in juni 2015 is zijn LUMC-aanstelling voor en periode van twee jaar in deeltijd verlengd, primair voor het (helpen) toetsen en verbeteren van kwaliteit van zorg in LUMC- en NFU-verband

Stef Groenewoud

Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ Healthcare, verbonden aan het Radboud UMC.
Als gezondheidswetenschapper promoveerde hij op een onderzoek naar keuzeprocessen van patiënten met knie-artrose, alzheimer of chronische depressie en de rol van keuzeondersteunende kwaliteitsinformatie daarin. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar (regionale) verschillen in kwaliteit, kosten en zorggebruik, waarmee hij een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de toegevoegde waarde (value) in de gezondheidszorg. Als ethicus houdt Stef zich vooral bezig met “Health System Ethics”; het deel van de medische ethiek dat reflecteert op de rechtvaardigheid van zorgstelsels, de morele verdedigbaarheid van financiële prikkels, bezuinigings- en andere maatregelen in de gezondheidszorg.

Maarten Koomans

Maarten Koomans is een pionier op het gebied van Value-based Healthcare. Vanaf de eerste pilot van de seminars van Prof. Michael Porter op Harvard Business School in 2010, heeft hij NL zorgbestuurders en artsen daarmee naar toegenomen. Hij heeft de methode ontwikkeld om VBHC ook écht te implementeren. Hij stond mede aan de wieg van programma’s als Meetbaar Beter en Zorg voor Uitkomst (Santeon). Hij heeft ervaring met waarde- en patiënt-gericht denken en werkt in NL, Duitsland, USA en India. Maarten onderneemt opdrachten en experimenten met ziekenhuizen, specialisten, zorgverzekeraars en farmaceuten. Maarten doet onderzoek (PhD) naar leiderschap en VBHC bij IBMG aan de Erasmus Universiteit.
Maarten Koomans heeft 25+ jaar ervaring, is CEO en designer van transities bij REFRMGHealthcare.com, fellow bij het India Institute for Competitiveness en mentor van health startups bij Rockstart. Maarten & REFRMG helpen zorgorganisaties en -professionals bij ‘flippen’ of ‘ bijschaven’ van hun perspectief, écht begrijpen van hun klanten, het ontdekken van waarde, design van hun strategie, en het voor elkaar krijgen van transities.

Paul van der Nat

Paul van der Nat is senior adviseur van de Raad van Bestuur in het St. Antonius Ziekenhuis. Binnen het St. Antonius is hij sinds 2012 verantwoordelijk voor de implementatie Value-Based Healthcare. In toenemende mate wordt deze ontwikkeling ondersteund door wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Santeon. Paul is een van de initiators van de stichting Meetbaar Beter en is daar nu actief als manager Ontwikkeling & Implementatie.

Hyleco Nauta

Hyleco Nauta is director e-Health Innovation bij het UMC Utrecht. Het innovatie programma versterkt het zelfmanagement van patiënten en biedt zorg nog meer op het moment dat het werkelijk nodig of gewenst is (een “zorgcontinuüm”). Hiervoor worden eHealth technieken ingezet. Onderdeel van het programma is ook gebruik te maken van data analyses in de zorg, als instrument voor behandelingen die nog meer op de individuele patiënt zijn toegespitst.
Als eindverantwoordelijke voor IT gedurende 9 jaar, heeft hij samen met zijn team de digitale transformatie van het UMC Utrecht gerealiseerd voor de zorg, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de bedrijfsvoering. Hiervoor heeft hij meer dan twintig jaar in de commerciële sector gewerkt, onder meer als adviseur van grote organisaties en directielid van een start up.

Ward Bijlsma

Ward Bijlsma werkt bij Menzis aan waardegerichte contracten. Ward heeft een achtergond als medisch specialist en heeft gewerkt als oogarts. Vanuit een passie om de organisatie van zorg te verbeteren is hij in 2012 overgestapt naar het zorgmanagement. Na enkele jaren als bedrijfsvoerend manager in een groot topklinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt hij nu bij Menzis om de transitie te maken van inkoop op volume naar inkoop op waarde. De waardegerichte inkoopcontracten heup- en knie-arthrose zijn daar een voorbeeld van.

Jan van der Eijk

Jan van der Eijk, Innovation and business development, Value2Health

Pim Valentijn

Dr. Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Dick Mul

Dr. Dick Mul is kinderarts-endocrinoloog bij Diabeter in Rotterdam. Hij is werkzaam in de dagelijkse patiëntenzorg binnen een Integrated Practice Unit voor kinderen en jongvolwassen met diabetes type 1. Daarnaast -in een research setting- betrokken bij de evaluatie van zorguitkomsten van Diabeter. Hij is tevens mede-initiatiefnemer van de landelijke registratie diabetes type 1.